Јавна набавка сервисирање аутомобила број: 404-02-150/2017-10 ||     КОНКУРС за доделу средстава Буџетског фонда за шуме за 2017. ||     Јавна набавка услуге штампања ловних карата за ловну 2017/2018. годину ||    Инструкција корисницима ловишта о спровођењу мера за заштиту дивљачи угрожених неповољним временским приликама на територији Републике Србије ||    Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству пољопривреде и заштите животне средине – Управа за шуме ||    Обавештење корисницима ловишта о проглашењу угроженог подручја због појаве авијарне инфлуенце ||    Информација о Конкурсу за расподелу средстава Буџетског фонда за развој ловства Републике Србије ||     Конкурс за доделу средстава по годишњем програму коришћења средстава буџетског фонда за шуме Републике србије за 2016. годину ||     КОНКУРС за расподелу средстава Буџетског фонда за развој ловства Републике Србије у ловној 2016/2017. години ||

Управа за шуме Републике Србије

uprava za sumeУправа за шуме обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на политику шумарства, очување шума, унапређење и коришћење шума и дивљачи, спровођење мера заштите шума и дивљачи, контролу семена и садног материјала у шумарству, инспекцијски надзор у области шумарства и ловства.

Унутрашње уређење Управе за шуме подразумева следеће организационе јединице:

  1. Одсек за планирање и одрживи развој у шумарству;
  2. Одсек за шумарску политику и реализацију мера на унапрежењу шумарства;
  3. Одсек за планирање и одрживи развој у ловству;
  4. Одељење шумарске и ловне инспекције.

У Одељењу шумарскe и ловне инспекције образују се следеће уже унутрашње јединице:

  1. Одсек шумарско-ловне инспекције Београд; у подручној јединици широј од подручја управног округа за Мачвански, Колубарски, Подунавски, Браничевски и Поморавски управни округ и подручној јединици за град Београд са седиштем у Београду;
  2. Одсек шумарско-ловне инспекције Ужице у подручној јединици широј од подручја управног округа за Златиборски и Моравички управни округ са седиштем у Ужицу;
  3. Одсек шумарско-ловне инспекције Краљево у подручној јединици широј од подручја управног округа за Шумадијски, Рашки и Расински управни округ са седиштем у Краљеву;
  4. Одсек шумарско-ловне инспекције Ниш у подручној јединици широј од подручја управног округа за Борски, Зајечарски, Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски управни округ са седиштем у Нишу.
Прописи

Шумарство

Правилници

Ловство

Пројекти Управе за шуме